Management en organisatieverbetering

Het vinden van een goede balans tussen daadkracht en draagvlak staat voor mij centraal bij interim-management en organisatieverbetering. 

Doelgericht werken met respect voor de mensen in het proces. Dat klinkt logisch, maar hoe doe je dat?
 Er staan drie zaken centraal:

  •   Besef van urgentie

  •   Helderheid ten aanzien van doel en richting

  •   Concrete actie

De invulling van de stappen hangt af van het vraagstuk en de situatie. Eerst moet het probleem en de gewenste eindsituatie helder zijn. 

Daarnaast is het van belang dat de randvoorwaarden en de condities duidelijk zijn. En wie zijn de betrokkenen en hoe staan zij tegenover de verandering? Op basis van het beantwoorden van deze vragen kan een strategie worden ontwikkeld om het gewenste resultaat te realiseren. Ik kan u daarbij helpen en eventueel ook het interim-management verzorgen in de uitvoeringsfase.

Onder andere organisaties als de Rijksgebouwendienst, Het CIZ en Bikedispenser behoren tot mijn klantenkring.  

Daarnaast was ik recentelijk initiatiefnemer en procesmanager van een groot internationaal congres. Dit congres werd door deelnemers uit 29 landen bezocht. Zie voor informatie over het congres: www.debracongress2011.com

Een specifieke dienst op het gebied van procesmanagement is de methode ‘Ideegeneratie’. Door middel van deze methodiek worden op een heel effectieve en efficiënte manier oplossingen voor vraagstukken bedacht. Voor meer informatie kijk op: www.ideegeneratie.nl

Meer weten: contact